ชื่อ - นามสกุล :คุณอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :053-885684
Email :aaset.cmru@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :